Facebook Instagram

Yleiset liiketoimintaehdot ja asiakastiedot


I. Vakiomuotoiset sopimusehdot


§ 1 Perusmääräykset

(1) Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka teet kanssamme toimittajana (Axel Suijker) verkkosivuston https://www.activekangas.fi/ kautta. Ellei toisin ole sovittu, omien ehtojen sisällyttäminen tarvittaessa on suljettu pois.


(2) Seuraavissa säännöksissä tarkoitettu "kuluttaja" on jokainen luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen, jota ei voida ylivoimaisesti katsoa hänen kaupalliseksi tai itsenäiseksi ammatilliseksi toiminnakseen. "Elinkeinonharjoittajalla" tarkoitetaan jokaista luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeudellisesti vastuullista henkilöyhtiötä, joka tekee oikeustoimen harjoittaessaan itsenäistä ammatillista tai kaupallista toimintaa.


2 § Sopimuksen tekeminen


(1) Sopimuksen kohteena on tuotteiden myynti .


(2) Heti kun olet asettanut kyseisen tuotteen verkkosivustollamme, teemme sinulle sitovan tarjouksen sopimuksen tekemisestä verkkokaupan ostoskorijärjestelmän kautta kohteen kuvauksessa määritellyin ehdoin.


(3) Sopimus tehdään verkkokauppakorijärjestelmän kautta seuraavasti: 


Ostettavaksi tarkoitetut tavarat asetetaan "ostoskoriin". Voit kutsua "ostoskorin" esiin navigointipalkin vastaavalla painikkeella ja tehdä siellä milloin tahansa muutoksia. 


Kun olet napsauttanut painiketta "Checkout" tai "Proceed to order" (tai vastaavaa nimitystä) ja syöttänyt henkilötiedot sekä maksu- ja toimitusehdot, tilaustiedot näytetään sinulle lopuksi tilauskatsauksena. 


Jos käytät maksutapana pikamaksujärjestelmää (esim. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), pääset joko verkkokauppamme tilauksen yleiskatsaussivulle tai sinut ohjataan pikamaksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolle. 


Jos sinut ohjataan kyseiseen pikamaksujärjestelmään, valitse ja/tai syötä tietosi asianmukaisesti. Lopuksi pikamaksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolla tai sen jälkeen, kun sinut on ohjattu takaisin verkkokauppaamme, tilauksen tiedot näkyvät tilauksen yleiskatsauksena.


Ennen tilauksen lähettämistä sinulla on vielä kerran mahdollisuus tarkistaa tai muuttaa (voit myös käyttää selaimesi "Takaisin"-painiketta) mitä tahansa tilauksen yhteenvetosivulla olevia tietoja tai peruuttaa osto.

Lähettämällä tilauksen vastaavan painikkeen ("tilaus maksuvelvoitteella", "osta" / "osta nyt", "tilaus maksuvelvoitteella", "maksa" / "maksa nyt" tai vastaava nimitys) kautta ilmoitat hyväksyväsi tarjouksen oikeudellisesti sitovasti, jolloin sopimus syntyy.


(4) Sinua eivät sido meille välitetyt tarjouksen laatimista koskevat tiedustelusi. Toimitamme sinulle tekstimuotoisen ja sitovan tarjouksen (esim. sähköpostitse), jonka voit hyväksyä 5 päivän kuluessa.


(5) Tilauksen toteuttaminen ja kaikkien sopimuksen tekemiseen tarvittavien tietojen lähettäminen tapahtuu sähköpostitse osittain automatisoidusti. Näin ollen sinun on varmistettava, että meille tallettamasi sähköpostiosoite on oikea ja että kyseisten sähköpostiviestien vastaanotto on taattu. Sinun on erityisesti varmistettava, että SPAM-suodatin ei ole estänyt kyseisten sähköpostiviestien vastaanottoa.


§ 3 Yksilöllisesti suunnitellut tuotteet


(1) Toimitat meille asianmukaiset tiedot, tekstit tai tiedot, jotka ovat tarpeen tavaroiden yksilölliseksi muokkaamiseksi verkkotilausjärjestelmän kautta tai sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä sopimuksen tekemisen jälkeen. Mahdolliset tiedostomuotoja koskevat määrittelymme on otettava huomioon.


(2) Olet velvollinen varmistamaan, ettet siirrä tietoja, joiden sisältö loukkaa ulkopuolisten osapuolten oikeuksia (erityisesti tekijänoikeuksia, nimi- ja tavaramerkkioikeuksia) tai rikkoo voimassa olevia lakeja. Vapautat meidät nimenomaisesti kaikista tähän asiaan liittyvistä vaatimuksista, joita ulkopuoliset osapuolet voivat esittää. Tämä koskee myös kustannuksia, jotka liittyvät tässä yhteydessä mahdollisesti tarvittavaan oikeudelliseen edustukseen.


(3) Emme tarkista siirrettyjen tietojen tekstin oikeellisuutta. Tältä osin emme ota vastuuta virheistä.


4 § Tarjottuihin maksutapoihin liittyvät erityissopimukset


(1) Maksaminen "PayPalin" / "PayPal Checkout" kautta


Jos valitset maksutavan, jota tarjotaan "PayPal" / "PayPal Checkout" -palvelun kautta, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") kautta. Yksittäiset maksutavat "PayPalin" kautta näytetään sinulle Internet-sivullamme ja verkkotilausprosessin yhteydessä vastaavalla painikkeella. "PayPal" voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluja; jos maksuun sovelletaan erityisiä ehtoja, niistä ilmoitetaan sinulle erikseen. Lisätietoja "PayPalista" löydät osoitteesta https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.


§ 5 Pidätysoikeus, omistusoikeuden varaaminen


(1) Voit käyttää pidätysoikeutta vain, jos kyseisessä tilanteessa on kyse samasta sopimussuhteesta johtuvista saatavista.


(2) Tavarat pysyvät omistuksessamme, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.


(3) Jos olet elinkeinonharjoittaja, sovelletaan myös seuraavia ehtoja:


a) Pidätämme tavaroiden omistusoikeuden, kunnes kaikki käynnissä olevasta liikesuhteesta johtuvat saatavat on maksettu kokonaisuudessaan. Omistuksenpidätyksen kohteena olevia tavaroita ei saa pantata tai luovuttaa vakuudeksi ennen kuin omistusoikeus kyseisiin tavaroihin vaihtuu.


b) Voit myydä tavarat edelleen asianmukaisen kaupan puitteissa. Tältä osin luovutatte täten meille kaikki laskutusmäärän suuruiset saatavat, jotka teille syntyvät jälleenmyyntitapahtuman seurauksena, ja me hyväksymme luovutuksen. Teidät valtuutetaan lisäksi perimään kyseinen saatava. Jos ette kuitenkaan täytä maksuvelvoitteitanne asianmukaisesti, pidätämme oikeuden periä saatavan itse.


c) Tilanteessa, jossa omistuksenpidätyksen alaisia tavaroita yhdistetään ja yhdistetään, saamme yhteisomistuksen uudesta muodostuneesta tavarasta. Tämä yhteisomistusoikeus vastaa sitä suhdetta, joka vallitsee omistusoikeuden alaisen tavaran ja muiden jalostettujen tavaroiden laskutusarvon välillä jalostushetkellä.


d) Jos teette tällaisen pyynnön, olemme velvollisia vapauttamaan meille kuuluvat vakuudet siltä osin kuin vakuuksiemme realisoitava arvo ylittää vakuutena olevan saatavan yli 10 prosentilla. Me olemme vastuussa vapautettavien arvopapereiden valinnasta.


§ 6 Takuu


(1) Lakisääteiset takuuoikeudet ovat voimassa.


(2) Kuluttajana sinua pyydetään tarkastamaan tuotteen täydellisyys, näkyvät viat ja kuljetusvauriot viipymättä heti sen toimituksen jälkeen ja ilmoittamaan valituksesi viipymättä kirjallisesti meille ja kuljetusyhtiölle. Vaikka et noudattaisikaan tätä pyyntöä, sillä ei ole vaikutusta lakisääteisiin takuuvaatimuksiisi.


(3) Jos jokin tavaran ominaisuus poikkeaa objektiivisista vaatimuksista, poikkeama katsotaan sovituksi vain, jos olemme ilmoittaneet siitä sinulle ennen sopimusilmoituksen antamista ja jos poikkeamasta on nimenomaisesti ja erikseen sovittu sopijapuolten välillä.


(4) Siltä osin kuin olet yrittäjä, sovelletaan edellä mainituista takuusäännöksistä poiketen seuraavaa:


a) Ainoastaan omat määrittelymme ja valmistajan tuoteseloste katsotaan tavaroiden laadusta sovituksi, mutta ei muuta mainontaa, julkista mainontaa ja valmistajan lausuntoja.


b) Jos tuotteessa on vikoja, annamme harkintamme mukaan takuun korjaamalla vian tai toimittamalla sen jälkeen. Jos virheiden korjaaminen epäonnistuu, voitte valintanne mukaan vaatia hinnanalennusta tai peruuttaa sopimuksen. Virheen korjaaminen katsotaan epäonnistuneeksi toisen epäonnistuneen yrityksen jälkeen, ellei tavaran tai virheen luonteesta tai muista olosuhteista muuta johdu. Virheiden korjaamisen yhteydessä emme ole velvollisia vastaamaan lisääntyneistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran kuljettamisesta muuhun paikkaan kuin suorituspaikkaan, paitsi jos tällainen kuljetus on tavaran käyttötarkoituksen mukainen.


c) Takuuaika on yksi vuosi tavaran toimittamisesta. Määräajan lyhentäminen ei koske sitä, että


 - meistä johtuviin tuottamuksellisiin vahinkoihin, jotka johtuvat hengen, ruumiin tai terveyden loukkaamisesta, sekä muihin tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutettuihin vahinkoihin;


 - siltä osin kuin olemme vilpillisesti salanneet virheen tai ottaneet vastuun tavaran laadusta;


 - kun on kyse esineistä, joita on käytetty rakennuksessa tavanomaisen käyttötarkoituksensa mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet sen virheellisyyden;


 - kun kyseessä ovat lakisääteiset takautumisoikeudet, joita voit käyttää meitä vastaan virheistä johtuvien oikeuksien yhteydessä.


§ 7 Lainvalinta


(1) Sovelletaan Saksan lakia. Tämä lainvalinta koskee asiakkaita vain, jos se ei johda sen maan lain pakottavien säännösten takaaman suojan peruuttamiseen, jossa kyseisen asiakkaan tavanomainen asuinpaikka sijaitsee (epäilyksenalaisuusperiaate).


(2) YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevien sopimusten yleissopimuksen määräyksiä ei nimenomaisesti sovelleta.


II. Asiakasta koskevat tiedot


1. Myyjän henkilöllisyys


Axel Suijker

Artlandstraße 74

49610 Quakenbrück

Saksa

Puhelin: 0543193234

Sähköposti: info@activekangas.fi


Vaihtoehtoinen riidanratkaisu:


Euroopan komissio tarjoaa foorumin riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuinten ulkopuolella (ODR-foorumi), joka on nähtävissä osoitteessa https://ec.europa.eu/odr.

Emme ole halukkaita emmekä velvollisia osallistumaan riidanratkaisumenettelyihin kuluttajasovittelulautakunnissa.


2. Sopimuksen tekemistä koskevat tiedot


Sopimuksen tekemiseen liittyvät tekniset vaiheet, itse sopimuksen tekeminen ja korjausvaihtoehdot toteutetaan vakioehtoisten sopimusehtojemme (osa I.) määräysten "sopimuksen tekeminen" mukaisesti.


3. Sopimuskieli, sopimustekstin tallentaminen


3.1 Sopimuskieli on englanti.


3.2 Sopimustekstiä ei tallenneta kokonaisuudessaan meille. Ennen tilauksen lähettämistä online - ostoskorijärjestelmän kautta sopimustiedot voidaan tulostaa tai tallentaa sähköisesti selaimen tulostustoiminnon avulla. Kun tilaus on saapunut meille, tilaustiedot, etämyyntisopimuksiin liittyvät lakisääteiset tiedot ja vakioehdot lähetetään sinulle uudelleen sähköpostitse.


3.3 Sinulle lähetetään kaikki sitovan tarjouksen puitteissa annettavat sopimustiedot kirjallisessa muodossa esimerkiksi sähköpostitse verkkokaupan ostoskorijärjestelmän ulkopuolisia tarjouspyyntöjä varten, ja ne voidaan tulostaa tai tallentaa sähköisesti suojatulla tavalla.


4. Tuotteen tai palvelun pääpiirteet


Tavaroiden ja/tai palvelujen pääpiirteet löytyvät asianomaisesta tarjouksesta.


5. Hinnat ja maksujärjestelyt


5.1 Kussakin tarjouksessa mainitut hinnat ovat kokonaishintoja, samoin kuin toimituskulut. Ne sisältävät kaikki hintakomponentit, mukaan lukien kaikki sivulliset verot.


5.2 Aiheutuvat lähetyskulut eivät sisälly ostohintaan. Niitä voi tarkastella klikkaamalla asianmukaista painiketta verkkosivustollamme tai vastaavassa tarjouksessa, ne näytetään erikseen tilaustapahtuman aikana ja ne on lisäksi maksettava itse, mikäli ilmaista toimitusta ei ole vahvistettu.


5.3 Jos toimitus tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, meille voi aiheutua kohtuuttomia lisäkustannuksia, kuten tulleja, veroja tai rahansiirtomaksuja (pankkien perimät siirto- tai valuutanvaihtomaksut), jotka sinun on maksettava. 


5.4 Sinun on myös vastattava rahansiirroista aiheutuvista kustannuksista tapauksissa, joissa toimitus tapahtuu EU:n jäsenvaltioon, mutta maksu käynnistetään Euroopan unionin ulkopuolella.


5.5 Käytettävissäsi olevat maksutavat näet klikkaamalla asianmukaista painiketta verkkosivustollamme tai ne ilmoitetaan asianomaisessa tarjouksessa.


5.6 Jollei kulloisenkin maksutavan osalta ole toisin ilmoitettu, tehdystä sopimuksesta johtuvat maksuvaatimukset erääntyvät maksettaviksi välittömästi.


6. Toimitusehdot


6.1 Toimitusehdot, toimituspäivä ja mahdolliset voimassa olevat toimitusrajoitukset löytyvät napsauttamalla asianmukaista painiketta verkkosivuillamme tai vastaavassa tarjouksessa.


6.2 Jos olet kuluttaja, seuraavat asiat on säännelty lailla: Riski siitä, että myyty tavara vahingossa tuhoutuu tai heikkenee kuljetuksen aikana, siirtyy sinulle vasta, kun kyseinen tavara toimitetaan, riippumatta siitä, onko kuljetus vakuutettu vai ei. Tätä ehtoa ei sovelleta, jos olet itsenäisesti tilannut kuljetusyrityksen, jota emme ole määrittäneet, tai henkilön, joka on muutoin nimetty suorittamaan kuljetusoperaatio.


Jos olet elinkeinonharjoittaja, toimitus ja kuljetus tapahtuvat omalla vastuullasi.


7. Lakisääteinen takuuoikeus


Virhevastuu määräytyy yleisten sopimusehtojemme (osa I) "Takuu"-määräysten mukaan. 


Nämä SBT:t ja asiakastiedot ovat Händlerbundin tietotekniikkaoikeuteen erikoistuneiden lakimiesten laatimia, ja ne tarkistetaan jatkuvasti niiden lainmukaisuuden varmistamiseksi. Händlerbund Management AG takaa tekstien oikeusturvan ja ottaa vastuun, jos varoituksia annetaan. Tarkempia tietoja on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.
Viimeisin päivitys: 29.11.2022