Facebook Instagram

Kuluttajien peruuttamisoikeus

(Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei ole pääasiassa kaupallinen eikä itsenäinen ammatinharjoittaminen).

Peruutusehdot

Peruuttamisoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa ilman syytä.
Peruuttamisaika on 14 päivää siitä päivästä, jona 

- sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut tavarat haltuunsa, jos olet tilannut yhden tai useamman tavaran osana yhtenäistä tilausta ja ne toimitetaan yhtenäisesti;

- päivänä, jona sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut tai on ottanut haltuunsa viimeiset tavarat, jos olet tilannut useita tavaroita osana yhtä tilausta ja ne toimitetaan erikseen;

- sinä päivänä, jona sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut haltuunsa viimeisen osalähetyksen tai viimeisen kappaleen, jos olet tilannut tavaroita, jotka toimitetaan useina osalähetyksinä tai kappaleina;

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille (Axel Suijker, Artlandstraße 74, 49610 Quakenbrück, Germany, puhelinnumero: 0 54 31 / 9 32 34, sähköpostiosoite: info@activekangas.fi) selkeällä ilmoituksella (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla) päätöksestäsi peruuttaa sopimus. Voit käyttää tähän tarkoitukseen oheista peruuttamislomakkeen mallia, joka ei kuitenkaan ole pakollinen.

Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun kuin halvimman tarjoamamme vakiotoimitustyypin), viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona saimme ilmoituksen peruuttamisestasi tästä sopimuksesta. Tässä takaisinmaksussa käytämme samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; sinulta ei missään tapauksessa veloiteta mitään maksuja tästä takaisinmaksusta.

Voimme kieltäytyä maksamasta takaisinmaksua, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olet todistanut palauttaneesi tavarat, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitat meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaika katsotaan pidetyksi, jos lähetät tavarat ennen 14 päivän määräajan päättymistä.

Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Sinun on maksettava tavaran arvon alenemisesta vain, jos arvon aleneminen johtuu tavaran käsittelystä, joka ei ole välttämätöntä tavaran kunnon, ominaisuuksien ja toiminnan tarkastamiseksi.

Poissulkemisen tai voimassaolon päättymisen syyt

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sopimuksiin

- sellaisten tavaroiden toimittamiseen, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja joiden valmistuksessa kuluttajan yksilöllinen valinta tai määrittely on ratkaisevaa tai jotka on selvästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan;
- sellaisten tavaroiden toimittamiseen, jotka voivat pilaantua nopeasti tai joiden viimeinen käyttöpäivä ylittyy nopeasti;
- sellaisten alkoholijuomien toimittaminen, joiden hinnasta sovittiin sopimuksen tekohetkellä, mutta joita ei voida toimittaa ennen kuin vähintään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja joiden käypä arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa;
- sanomalehtien, aikakauslehtien tai aikakauslehtien toimittamista varten, lukuun ottamatta tilaussopimuksia.

Peruuttamisoikeus raukeaa ennenaikaisesti, jos kyseessä on sopimus.

- sellaisten sinetöityjen tavaroiden toimittamisesta, jotka eivät sovellu palautettaviksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä, jos sinetti on poistettu toimituksen jälkeen;
- tavaroiden toimittamisesta, jos ne ovat luonteensa vuoksi sekoittuneet erottamattomasti muihin tavaroihin toimituksen jälkeen;
- sinetöidyssä pakkauksessa olevien ääni- tai kuvatallenteiden tai tietokoneohjelmistojen toimittaminen, jos sinetti on poistettu toimituksen jälkeen.

Näyte peruutuslomakkeesta

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja palauta se).

- Axel Suijker, Artlandstraße 74, 49610 Quakenbrück, Germany, sähköpostiosoite: info@activekangas.fi :

- Minä/me (*) peruutan/perumme (*) tekemäni sopimuksen seuraavien tavaroiden ostamisesta (*)/
  seuraavan palvelun tarjoaminen (*)

- Tilattu (*)/ vastaanotettu (*)

- Kuluttajan (kuluttajien) nimi
- Kuluttajan (kuluttajien) osoite
- Kuluttajan (kuluttajien) allekirjoitus (vain paperilla lähetettävän viestinnän osalta).
- Päivämäärä(t)

(*) Tarpeeton yliviivataan.